۲۴.۶.۸۸

با خودم مدام تکرار می کنم :
دستم درد نمی کنه
دستم درد نمی کنه
دستم درد نمی کنه
دستم درد نمی کنه
دستم درد نمی کنه
دستم درد نمی کنه
دستم درد نمی کنه
دستم درد نمی کنه
دستم درد نمی کنه


خیلی درد می کنه

۲ نظر:

aghaboftade گفت...

خوب مي شه . نگران نباش . البته هيچ تضميني نيست . اميدوارم خوب بشه . اره !

عقب افتاده گفت...

اي بابا انگار خوب نشده هنوز ...

دنبال کننده ها

بايگانی وبلاگ