۱۹.۸.۸۸

اومدم پست بنویسم و گودرخوانی کنم که با دیدن صفحه آخر روزنامه اعتماد به گ ا رفتم :

مهدی سحابی درگذشت...

۱ نظر:

درناز گفت...

متاسفانه بله

خدایش بیامرزاد

دنبال کننده ها

بايگانی وبلاگ