۳۰.۹.۸۸

به قول اینا گفتنی مملکته داریم؟ خب نمی شد تو اسفند این پیرمونو می بردی که یه حالی هم جماعت سبزی بکنند در روزهای ساکت قبل از عید؟
با تمام این اوصاف من قم مم نمی رم...

۱ نظر:

pooya گفت...

قم به جز بدرقه ی "پیرمون" به قول تو تجربه ی جالبی بود. تجربه ی آدمای سبزی از جنسی تازه که تا به حال ندیده بودم، تجربه ی در کنار کسانی شعار دادن که هرگز فکرشو نمیکردم، و تجربه ی دیدن مردمی که اولین بار بود با این جمعیت و شعارها مواجه میشدن و به ما می پیوستن با هیجان و حیرت

دنبال کننده ها